No.3023嫩模玉兔miki私房半脱露性感黑色内衣配黑丝裤袜诱惑写真[67P]_玉兔miki_秀人网

No.3023嫩模玉兔miki私房半脱露性感黑色内衣配黑丝裤袜诱惑写真[67P]_玉兔miki_秀人网

就其假者而言之,则谓之反;就其真者而言之,则犹是正也。 诿曰∶不藏精即伤于寒也,以虚为实,其治法有不误而杀人燥湿同形者,燥极似湿,湿极似燥也。

慢惊则全属脾脏阴阳两虚,故阴邪内拒,虚阳上迫,气机乍窒,卒然无知也。张石顽曰∶伤寒以尺寸俱沉为少阴;少阴一经,死证最多,为其邪气深入,正气无由自振也。

凡脉中有细在线弛如驶者,皆内热而有物以制之,或热痰之内结,或热血之内瘀也。喉中常觉有一点干结,如树皮草叶,咳咯不出者,是少阴少精不上潮而脉络燥结者,非肺燥也。

有以邪盛正衰分虚实者,所谓邪气盛则实,精气夺则虚也。邪入包络则神昏,邪入血脉亦神但所入之邪有浅深,所现之证有轻重。

何则?以其气行于专经而不旁及也。伤寒有证异而治同,如自利不渴属太阴,自利而渴属少阴,皆用四逆温之;有证同而治如阳明自利,腹痛者,此内实也,宜下之;太阴为病,下之则胸下结硬矣。

寒湿内盛,又以逐日之忽寒忽热,血行一驶一澄,度数失常,遂致瘀结矣。又心与小肠脉络相通,小肠脉中有凝痰瘀血,阻窒心气,亦发为癫也。

Leave a Reply